Contact gegevens

Praktijk voor osteopathie Haarlem/Heemstede en omgeving

De osteopathie praktijk Haarlem is rolstoel toegankelijk

Dudink Osteopathie
Faradaystraat 2
2014 EN Haarlem
Klik hier voor een routekaart

Contact

Voor een afspraak bel:
Mobiel: 06 14 94 0811

Mocht u vragen hebben over osteopathie bel of mail zodat ik wat meer informatie kan geven over uw specifieke klacht.

Graag verzoeken wij u een intakeformulier in te vullen. Deze kunt u opsturen of meenemen naar de eerste afspraak.

In verband met de privacywetgeving:

Indien u via de e-mail gegevens verstrekt verleent u hiermee osteopaat Caroline Dudink toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het behandelen van u klachten.

PRIVACYWETGEVING van de Praktijk voor Osteopathie in Haarlem van Caroline Dudink

De osteopaat Caroline Dudink te Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de praktijk voor osteopathie in Haarlem is:

Faradaystraat 2 2014 EN Haarlem

telnummer: 0614940811

De persoonsgegevens die ik verwerk

Caroline Dudink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan haar heeft doorgegeven via de mail, via een telefonisch gesprek tijdens het consult.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Caroline Dudink verwerkt voor het dossier dat zij aanlegt in verband met de behandeling:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en andere gegevens als u dit zelf aan haar heeft doorgegeven.
 • BSN

De gegevens over uw gezondheid

Indien u via het contactformulier op mijn website, telefonisch, per e-mail of tijdens het consult zelf gegevens verstrekt over uw gezondheid, verleent u hierbij Caroline Dudink toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij de behandeling van u klachten. De gegevens worden in een papieren dossier bewaard in een afgesloten kast.

Caroline Dudink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U naam, geboortedatum, BSN en adres voor de factuur van de behandeling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om vragen te beantwoorden na aanleiding van het consult.
 • Caroline Dudink verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het medisch dossier wordt na het beëindigen van de behandeling 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Caroline Dudink verkoopt uw gegevens niet aan derden.

In overleg en alleen als u toestemming geeft kan Caroline Dudink informatie met derden delen denk aan de huisarts of andere therapeut die u behandelt en in verband met een doorverwijzing door anderen.

U heeft ten alle tijden

 • het recht op informatie over de verwerkingen van de gegevens
 • het recht op inzage in uw gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te
 • worden’
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
 • het recht op overdracht van zijn gegevens
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde
 • besluitvorming.